Integriteitsregelgeving voor financiële ondernemingen

 • Overzicht
 • Data

Inhoud

Sinds de Panama Papers staat integriteit bovenaan de agenda. Op basis van de Wet op het financieel toezicht dienen financiële ondernemingen een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de onderneming een Client Due Diligence (CDD) dient te verrichten, een systematische risicoanalyse (SIRA) dient op te stellen, en incidenten dient te melden aan de toezichthouder. Daarbij speelt een fiscale risicoanalyse een steeds belangrijkere rol. De Wet ter voorkoming van witwassen van financieren van terrorisme (Wwft) speelt hiernaast een zelfstandige rol bij het waarborgen van de financiële integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Op basis van artikel 35 Wwft dienen instellingen te zorgen voor permanente educatie van hun medewerkers. Tevens gelden verplichtingen om te voldoen aan economische sancties, zoals opgenomen in de Sanctiewet 1997.

Tijdens de cursus worden de verschillende verplichtingen behandeld met betrekking tot het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties, de incidentmelding, en het naleven van de sanctieregelgeving (controle sanctielijsten en melden van hits). Aan de hand van casusposities wordt aandacht besteed aan dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen. Daarbij zal centraal staan de invulling door de toezichthouders, De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beide toezichthouders hebben een leidraad opgesteld met relevante guidance, die tijdens de cursus aan de orde komt.

Doel

Doel van de cursus is financiële ondernemingen, door een goed begrip van de materie en de uitleg zoals gehanteerd door de AFM en DNB, in staat te stellen de naleving van de verplichtingen met betrekking tot een integere bedrijfsvoering, Wwft en sanctieregelgeving te waarborgen middels effectieve procedures.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

 •   advocaten / notarissen
 •   juristen (academisch geschoold), waaronder bedrijfsjuristen, compliance officers en toezichthouders

Van deelnemers wordt een afgeronde academische opleiding verwacht.

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal het cursusmateriaal per e-mail worden toegezonden. De hand-outs van de presentatie ontvangt u op de cursusdag zelf.

Opleidingspunten (indien van toepassing)

De cursus is van academisch niveau en is zo opgezet dat de inhoud direct toepasbaar is in de praktijk. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname, indien uit de intekenlijst volgt dat de volledige cursus is bijgewoond. De netto cursus duur is drie uur.

Programma

13.30 uur Verplichtingen integere bedrijfsvoering

 • Wet op het financieel toezicht (systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), waarborgen beheerste en integere bedrijfsvoering)
 • Anti-witwasregelgeving en sanctieregelgeving (Wwft, Sanctiewet 1977, leidraden, Europese Vierde Anti-witwasrichtlijn)
 • Mogelijkheden tot uitbesteding

14.15 uur Cliëntonderzoek

 • Onderscheid identificatie/verificatie en acceptatie
 • Diepgang onderzoek inzake cliënten en UBO’s (o.a. UBO verklaring)
 • Onderzoek naar zeggenschapsstructuur en herkomst gelden
 • Vastlegging van gegevens en audit trail
 • Monitoringsverplichting (o.a. risicoclassificatie, effectiviteit procedures, systematische toetsing, exit beleid)

15.00 uur Melding ongebruikelijke transacties

 • Uitleg transactie begrip
 • Herkennen van ongebruikelijke transacties (transactiemonitoring, objectieve/subjectieve indicatoren)
 • Casusposities

15.30 uur Pauze

15.45 uur Sanctieregelgeving

 • Inhoud en strekking economische sancties
 • Reikwijdte ‘relatie’ begrip
 • Vereisten administratieve organisatie en procedures (o.a. monitoring, frequentie screening)

16.15 uur Toezicht en handhaving door DNB/AFM

 • Toezicht praktijk (voorbeelden recente (thema) onderzoeken)
 • Onderzoeksbevoegdheden
 • Handhavingsinstrumenten (o.a. bestuurlijke boete)
 • Aanbevelingen voor de praktijk

17.00 uur Einde programma

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus wordt gegeven door:

Andries Doets

Andries Doets is partner bij Finnius in Amsterdam, een advocatenkantoor gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Hij houdt zich sinds 2001 als advocaat bezig met het financieel toezichtrecht. Naast adviseren richt hij zich op procedures op het gebied van toezicht en handhaving. Die handhaving kan zowel bestuursrechtelijk (AFM, DNB of het BFT) als strafrechtelijk van aard zijn (FIOD). Andries heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Université Lyon 3 (Jean Moulin). Hij is medeauteur van Handboek Sanctierecht (Kluwer 2013), Onderneming en financieel toezicht (Kluwer 2010) en Handboek marktmisbruik (Kluwer 2008) en doceert onder meer voor het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-SVV) en het SSR (opleidingsinstituut rechtelijke macht). Andries is vaste medewerker van het tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming en hij schrijft annotaties voor Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR).

 

 

Casper Riekerk

Casper Riekerk is partner van Finnius, een advocatenkantoor gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Casper is in 2011 toegetreden tot Finnius. Daarvoor heeft hij een groot deel van zijn loopbaan (ruim twaalf jaar) bij DNB gewerkt. Zijn uitgebreide ervaring met financieel toezicht strekt zich uit van bankieren tot trust en van verzekeren tot betaaldienstverlening. Hij is expert met betrekking tot markttoetreding, handhaving en onderzoek door toezichthouders. Ook heeft hij kennis over onderzoek door strafrechtelijke autoriteiten bij financiële instellingen.

 

 


Cursuslocaties

De cursuslocaties van Lexteq zijn gericht op interactie en een ontspannen sfeer. Lexteq biedt cursussen aan op locaties in verschillende delen van Nederland, om lange reistijd te voorkomen.

In-company cursussen

Lexteq verzorgt op verzoek graag in-company cursussen binnen uw onderneming.

Neem hiervoor contact op met Lexteq: incompany@lexteq.nl

Contact

Lexteq B.V.

Postbus 15814

1001 NH Amsterdam

T: +31 (0)20 82 080 82

M: info@lexteq.nl

K.v.K. Amsterdam ‎60451823

BTW 853916767 B 01


Vind ons op:

Stuur een bericht

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.