Exportcontrole en economische sancties: waarborgen compliance

  • Overzicht
  • Data

Beschrijving

Bepaalde goederen kunnen een gevaar voor de nationale en internationale veiligheid opleveren. Dit betreft bijvoorbeeld militaire goederen en goederen die zowel voor militaire als voor burgerlijke doeleinden kunnen worden gebruikt zoals nachtkijkers en bepaalde chemicaliën (zogeheten goederen voor tweeërlei gebruik of “dual-use”). Daarom is de export van dergelijke goederen aan strenge regelgeving onderworpen. Deze regelgeving kent zowel uitgebreide Europese als nationale aspecten. Bedrijven die dergelijke goederen exporteren naar bepaalde landen of naar bepaalde klanten kunnen met deze regelgeving worden geconfronteerd, net als betrokken financiële instellingen. Daarnaast kan exportcontrole ook nauw verweven zijn met het internationaal sanctierecht. Voor bedrijven en financiële instellingen is het dus van belang voorafgaand aan een transactie een nauwkeurige analyse te maken omtrent de exportcontrole en mogelijke sanctieregelgeving. Overtreding kan leiden tot aansprakelijkheid, hoge boetes of strafrechtelijke vervolging.

Na het volgen van deze opleiding:

  • hebt u algemene en specifieke kennis van de thans geldende economische sancties en EU-exportcontrole wet- en regelgeving;
  • weet u hoe mogelijke ‘red-flags’ in voorgenomen transacties te identificeren; en
  • hebt u handvatten voor het opstellen, verbeteren en implementeren van economische sancties en exportcontrole compliance programma’s.

Doel

Het doel van deze opleiding is om advocaten, juristen, compliance officers en bedrijven een verbeterd inzicht te geven in de verplichtingen onder de thans geldende Europese en nationale economische sancties en exportcontrole wet- en regelgeving.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

  •   advocaten / notarissen
  •   juristen (academisch geschoold), waaronder compliance officers en toezichthouders

Van deelnemers wordt een afgeronde academische opleiding verwacht.

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal het cursusmateriaal per e-mail worden toegezonden. De hand-outs van de presentatie ontvangt u op de cursusdag zelf.

Opleidingspunten (indien van toepassing)

De cursus is van academisch niveau en is zo opgezet dat de inhoud direct toepasbaar is in de praktijk. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname, indien uit de intekenlijst volgt dat de volledige cursus is bijgewoond. De netto cursusduur is drie uur.

Programma

De cursus duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

13.30 uur      Inleiding

13.45 uur      Exportcontrole

•      Inleiding Exportcontrole

–      Wat is exportcontrole?

–      Wat is een export?

–      Hoe classificeer ik goederen?

–      Bestaan er vergunningen?

–      Wie zijn de toezichthouders?

–      Wat zijn mogelijke straffen ?

•      Wanneer kan een Catch-all van toepassing zijn?

•      Casussen en ‘Red Flags’

15.45 uur      Pauze

16.00 uur      Economische sancties

•      Inleiding Economische sancties;

–      Wat zijn sancties?

–      Waarom worden sancties opgelegd?

–      Wie leggen sancties op?

–      Welke sancties zijn er?

–      Wat zijn de mogelijke straffen?

–      Hoe om te gaan met overtreding?

•      Contractuele aspecten van sancties

•      Grijze gebieden in het sanctierecht

•      Best practices

17.00 uur      Vragen en discussie

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus wordt gegeven door:

Sebastiaan Bennink

Sebastiaan adviseert en vertegenwoordigt cliënten op het gebied van, onder andere, alle aspecten van financiële of handelssancties en exportcontrole.

Sebastiaan heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van cliënten over uiteenlopende sancties en exportcontrole aangelegenheden, variërend van sanctiecompliance, vergunnings-, bevoegdheids- en interpretatievraagstukken tot sanctierechtelijke handhavingszaken en boeteoplegging. Sebastiaan heeft in het bijzonder ervaring met, en kennis van, het adviseren en bijstaan van offshore en technologiebedrijven.

Voordat Sebastiaan B&A Law oprichtte, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, op de afdeling Regulatory and Criminal Enforcement.

 

Yvo Amar

Yvo adviseert en vertegenwoordigt cliënten in verband met alle aspecten van het sanctierecht en exportcontrole, en daar aan gerelateerd contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Yvo heeft uitgebreide ervaring op het gebied van sanctierecht, exportcontrole en andere handhavingsgerelateerde zaken, variërend van het opzetten van compliance programma’s tot het bijstaan van cliënten in megazaken aangebracht door autoriteiten in Nederland en het buitenland (VS, VK, Azië en EU). Yvo publiceert regelmatig artikelen en spreekt op conferenties op het gebied van sanctierecht en exportcontrole.

Voordat Yvo B&A Law oprichtte, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, op de afdeling Regulatory and Criminal Enforcement en, daarvóór, op de afdeling Commercial Contracts and Litigation.

 


Cursuslocaties

De cursuslocaties van Lexteq zijn gericht op interactie en een ontspannen sfeer. Lexteq biedt cursussen aan op locaties in verschillende delen van Nederland, om lange reistijd te voorkomen.

In-company cursussen

Lexteq verzorgt op verzoek graag in-company cursussen binnen uw onderneming.

Neem hiervoor contact op met Lexteq: incompany@lexteq.nl

Contact

Lexteq B.V.

Postbus 15814

1001 NH Amsterdam

T: +31 (0)20 82 080 82

M: info@lexteq.nl

K.v.K. Amsterdam ‎60451823

BTW 853916767 B 01


Vind ons op:

Stuur een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.