Algemene Verordening Gegevensbescherming; kansen en bedreigingen voor de financiële sector

  • Overzicht
  • Data

Inhoud

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening zal gelden in de hele Europese Unie en komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat meer rechten voor burgers en verdergaande verplichtingen voor financiële instellingen. Ook zijn er straks ruimere mogelijkheden voor het opleggen van boetes en wordt de aansprakelijkheid jegens betrokkenen aanzienlijk uitgebreid.

Aan de orde komt de vraag welke stappen financiële instellingen in de komende tijd dienen te zetten om compliant te zijn. Zo wordt stilgestaan bij een aantal algemene privacybeginselen, verschillende nieuwe verplichtingen in de AVG en de verruimde boetes en aansprakelijkheden. Ook het specifieke wettelijk regime voor financiële instellingen voor het omgaan met datalekken wordt besproken.

In de tweede plaats wordt ingegaan op de verhouding met de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens zal, als onderdeel van een Beheerste Integere Bedrijfsvoering, in de toekomst steeds meer onderhevig zijn aan het toezicht vanuit de AFM. Dit wordt besproken aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Tot slot zal Remco Boer, directeur en mede-eigenaar van payment service provider Mollie, vertellen over zijn persoonlijke ervaringen. Groeien en innoveren binnen de kaders van veranderende regelgeving is af en toe best lastig. Tijdens het Lexteq seminar over gegevensbescherming zal hij ervaringen delen uit de praktijk.

 

Doel

Doel van het seminar is om inzicht te geven in de praktische betekenis
van de AVG, zodat de deelnemers in staat zijn aandachtspunten te
herkennen en te beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om te
voldoen aan nieuwe normen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • security officers en Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) van financiële instellingen

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal het cursusmateriaal per e-mail worden toegezonden. De hand-outs van de presentatie ontvangt u op de dag zelf.

Programma

14.00 uur Inleiding

• Wat is het belang van privacy-regelgeving in de financiële sector?

• Wat zijn actuele thema’s?

• Wat is het toezichtrechtelijk speelveld?

14.15 uur Voorbereiding op de Privacy-verordening

• Van Wbp naar AVG: de belangrijkste wijzigingen

• Verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging

• Eisen DNB voor gebruik clouddiensten

• Toezicht, boetes en aansprakelijkheid

15.15 uur Privacy en de WFT

• Hoe verhoudt het nieuwe kader zich tot de WFT?

• Casussen:

1 commercieel gebruik klantgegevens: marketing, risico-selectie, cross-selling

2 meldplicht datalekken: specifiek wettelijk regime voor financiële instellingen

3 medewerkingsverplichting verstrekking klantgegevens aan de AFM

4 IT-beveiliging: SIRA

16.15 uur Pauze

16.30 uur Ervaringen uit de praktijk

  • Tegen welke praktische problemen loopt een marktpartij aan?
  • Waar zitten onduidelijkheden in de regelgeving?
  • Hoe kan je dit oplossen?

17.15 uur Discussie en ervaringen uit de praktijk

17.30 uur Einde programma

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus wordt gegeven door:

Andries Doets

Andries Doets is partner bij Finnius in Amsterdam, een advocatenkantoor gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Hij houdt zich sinds 2001 als advocaat bezig met het financieel toezichtrecht. Naast adviseren richt hij zich op procedures op het gebied van toezicht en handhaving. Die handhaving kan zowel bestuursrechtelijk (AFM, DNB of het BFT) als strafrechtelijk van aard zijn (FIOD). Andries heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Université Lyon 3 (Jean Moulin). Hij is medeauteur van Handboek Sanctierecht (Kluwer 2013), Onderneming en financieel toezicht (Kluwer 2010) en Handboek marktmisbruik (Kluwer 2008) en doceert onder meer voor het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-SVV) en het SSR (opleidingsinstituut rechtelijke macht). Andries is vaste medewerker van het tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming en hij schrijft annotaties voor Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR).

 

 

Anton Ekker

Anton Ekker is advocaat en partner bij Deikwijs. Hij adviseert en procedeert over juridische aspecten van ICT, met een focus op het privacyrecht. Op strategisch niveau ondersteunt hij zijn cliënten bij het structureren van complexe en grootschalige gegevensverwerkingen. Anton is nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen rondom online marketing, online profilering en de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Remco Boer

Remco Boer is directeur en mede-eigenaar van Mollie. Hij spreekt en schrijft regelmatig over startups, innovatie en wetgeving in de financiële sector. Hij schreef eerder het boek ‘Ik geef U op een briefje’ over een debacle in de Fintech avant la lettre.

 


Cursuslocaties

De cursuslocaties van Lexteq zijn gericht op interactie en een ontspannen sfeer. Lexteq biedt cursussen aan op locaties in verschillende delen van Nederland, om lange reistijd te voorkomen.

In-company cursussen

Lexteq verzorgt op verzoek graag in-company cursussen binnen uw onderneming.

Neem hiervoor contact op met Lexteq: incompany@lexteq.nl

Contact

Lexteq B.V.

Postbus 15814

1001 NH Amsterdam

T: +31 (0)20 82 080 82

M: info@lexteq.nl

K.v.K. Amsterdam ‎60451823

BTW 853916767 B 01


Vind ons op:

Stuur een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.